Slovenski konopljin socialni klub

Hortikultura in Uredba in Konvencija


PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Violeta Tomić, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za zdravje, gospe Milojki Kolar Celarc.

VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Hvala za besedo.
Odbor za zdravstvo je na svoji 22. seji odbora, 7. 10. 2016 na predlog Združene levice in ob podpori zdravniške zbornice in zainteresirane javnosti sprejel jasne sklepe s katerim je Ministrstvo za zdravje naložil spremembe in pripravo podzakonskih aktov s katerimi bo tudi v Sloveniji končno omogočena uporaba, pridelava in predelava konoplje za medicinske namene. Odbor je z drugim sklepom seje Ministrstvu za zdravje naložil, da v 60. dneh konopljo premesti iz prve skupine prepovedanih drog in pripravi ustrezne pravne podlage, ki bodo omogočile zdravljenje z medicinsko konopljo kot zdravilom in s tem ste dobili jasna navodila in jasen rok s katerim naj bi te zaveze izpolnili. Kot naj vas opozorim, da je odbor enoglasno sprejel te zaveze, skratka z 11 glasovi za in z nobenim proti. Ministrstvo za zdravje je dne, 16. 11., v javno razpravo podalo Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvah prepovedanih drog in javno obravnava se bo zaključila 16. 12. 2016, kar nam jasno daje vedeti, da 60 dnevni rok niti približno ne bo spoštovan. To nas niti ne bi toliko motilo, če bi vaši predlogi vsaj približno zasledovali sklepe, ki vam jih je naložil Državni zbor. V vašem predlogu uredbe namreč konoplja ostaja še vedno v prvi skupini prepovedanih drog in dodajo se le zvezdice s katerimi določate, da je možna uporaba konoplje v skladu z zakonom o zdravilih, v drugo skupino pa premeščate samo standardizirane cvetne ali plodne vršičke rastline konoplje iz katere ni bila iztisnjena smola. Skratka, predlagane spremembe uredbe so v nasprotju s sklepom Državnega zbora. Konoplja mora biti v celoti prestavljena iz prve skupine prepovedanih drog. Ampak tukaj se ignoranca ministrstva ne konča, saj zapišete tudi, da ne mislite upoštevati niti tretjega sklepa, ki ga je na isti seji sprejel Odbor za zdravstvo, ki nalaga ministrstvu, da pripravi ustrezne pravne podlage, ki bodo v Sloveniji omogočili pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Zato me zanima:
Ali bo Ministrstvo za zdravje upoštevalo drugi sklep 22. nujne seje Odbora za zdravstvo in konopljo premestilo iz prve skupine prepovedanih drog? In zanima me: Ali bo Ministrstvo za zdravje spoštovalo tretji sklep 22. seje Odbora za zdravstvo in omogočilo pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene in do kdaj bo to storilo?
Hvala.

PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Ministrica za zdravje, gospa Milojka Kolar Celarc, imate besedo za odgovor.

MARIJA MILOJKA KOLAR CELARC: Hvala za besedo, gospod predsednik. Hvala tudi za vprašanje, gospa poslanka.
Ministrstvo za zdravje je in bo tudi vedno spoštovalo in upoštevalo sklepe Odbora za zdravstvo tega parlamenta, prav tako pa seveda mora spoštovati obstoječo veljavno, pozitivno zakonodajo in mednarodne konvencije.

Prav nasprotno; v konvenciji (dostopna na spletu:
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_en...)
v členu (Article) 28. nedvoumno piše, da se prepoved ne sme nanašati na vzgojo rastline konoplje za industrijske namene (vlakna in semena) ali hortikulturne namene.

Res je, tako kot ste ugotovili, da je v javni razpravi in kjer se ta petek končuje uredba Vlade pri kateri se dovoljuje oziroma izpolnjujemo sklep 22. nujne seje Odbora za zdravstvo, s katerim spremembo se bo možno v Sloveniji na zdravniški recept predpisati tudi vršičke konoplje, kar nas uvršča v zelo redke države EU kot so Nizozemska, Češka in Italija, ki to omogočajo. Samo te tri države omogočajo na recept, da lahko pacient dobi tudi vršičke konoplje.

Potrebe po cvetju v lekarnah so precej majhne, hortikultura pač ni lekarna, hortikulturo zahtevamo takoj!
Nikakor bolniki ne bodo čakali na vse to kar piše spodaj.
Skoraj 40% ljudi umre od raka v Sloveniji - in to je največ v celi Evropi, menda.

Glede same premestitve konoplje iz prve skupine prepovedanih drog v drugo skupino, pa želim povedati in pojasniti, da zgolj s samo premestitev konoplja v drugo skupino ne bi omogočila gojenja konoplje v medicinske namene, saj 9. člen Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami izrecno določa, da se konoplja lahko goji samo za prehrambne in industrijske namene. Zato, da pa bi v Sloveniji lahko gojili konopljo tudi v medicinske namene, je potrebno spremeniti omenjeni zakon oziroma še več! V zakon je treba natančno definirati celovit nadzor nad pridelavo in predelavo ter prodajo konoplje ter zagotoviti nadzor pristojnih državnih organov, ki bodo del tega sistema.
Torej Ministrstvo za zdravje se nikakor ne obnaša kakor v enem delu razumem vprašanje poslanke, da ne spoštuje sklepov odbora temveč ima zelo tehtne vsebinske in zakonodajne razloge in okvire. Torej, ker je zadeva zelo kompleksna, zahtevna in ima dalekosežne, dolgoročne posledice, je potrebno pri tej zakonodaji v bistvu pripraviti predloge, ki bodo seveda poleg pobud za urejanje, pridelavo in predelavo konoplje, morajo biti upoštevane tudi mednarodne zaveze oziroma mednarodno konvencijo, katero je seveda podpisala tudi Slovenija in ki jo nadzirajo Združeni narodi. Po tej konvenciji namreč je še vedno prepovedano gojiti, predelovati

Prav nasprotno; v konvenciji (dostopna na spletu:
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_en...)
v členu 28. nedvoumno piše, da se prepoved ne sme nanašati na vzgojo rastline konoplje za industrijske namene (vlakna in semena) ali hortikulturne namene.

in prodajati konopljo in se konopljo obravnava kot prepovedana droga. Zaradi tega pa smo popravili oziroma vzpostavili delovno skupino, ki bo pripravila celovit predlog zakona po vzoru, kot so to storile Nizozemska, Avstrija ali Češka, v skladu tudi z mednarodnimi zavezami zato, da jasno definiramo prvič cilje, ki jih želimo s spremembo te zakonodaje doseči in drugič, da zagotovimo konstruktivno sodelovanje vseh zainteresiranih deležnikov in javnosti pri oblikovanju celovitih in odgovornih rešitev.

Samo da teče čas in se služi nov in nov denar.
Ljudje pa trpijo :(

Naj omenim, da smo že Zdravniški zbornici kot strokovni inštituciji naročili in je sprejela sklep, da stroka pripravi zelo jasne smernice za predpisovanje konoplje oziroma zdravil na konoplje na recept, žal teh smernic še vedno nimamo in zaradi tega predvidevamo v prihodnjem tednu s predstavniki Zdravniške zbornice tudi sestanek.

PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Violeta Tomić, imate besedo, da zahtevate dopolnitev odgovora.

VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Ja, hvala.
Glejte, cela država že zelo dolgo čaka, že cel mandat, da bo Ministrstvo za zdravstvo predlagalo kakršenkoli zakon in tukaj ste imeli popolnoma jasna navodila in zato vas prosimo, da naročite uradnikom, da to speljejo. Mednarodne konvencije zahtevajo samo regulacijo. Način regulacije je pa popolnoma v vaših rokah. In seveda je treba spremeniti zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ampak mene zanima ali bo Vlada predlagala te spremembe tega zakona in ali ste se preprosto odločili, da sklepa Državnega zbora ne boste spoštovali. Kajti jasno je tudi, da spremembe ZPP-D sploh niso potrebne, kajti drugi odstavek 7. člena ZPP-D namreč določa, citiram: "prepovedane droge iz skupine 2 in 3 se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstvenoraziskovalne namene." Torej vse, kar morate storiti in to vam je Odbor za zdravstvo že naložil je, da prestavite rastlino iz prve skupine v drugo ali pa hvala bogu v tretjo skupino in začnete podeljevati dovoljenja na podlagi 3. odstavka 7. člena ZPP-D, ki pravi: "dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena izda minister na podlagi ocene letnih potreb."

Skratka, imate vse tukaj pred seboj in bi prosila, da vendarle svoje uradnike opozorite. Zanima me tudi zakaj niste sklicali komisije za droge

Ker že dolgo ne obstaja več, ni zasedala že leta, skratka je nekaj, na kar se lahko izgovorijo, da se naredi še manj ali nič.

in kako boste ravnali v primeru in odreagirali na primere korupcije, ko vemo, da imate v javnem sektorju ljudi, ki se ukvarjajo z drogami, v zasebnem podjetju pa prodajajo teste…/ znak za konec razprave/…za zaznavo teh drog in ni čudno, da se nikamor ne premakne, kajti korupcija je tukaj ogromna, bolniki pa čakajo in to je neodgovorno.

PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Ministrica za zdravje, gospa Milojka Kolar Celarc, imate besedo za dopolnitev odgovora.

MARIJA MILOJKA KOLAR CELARC: Kot sem že uvodoma povedala, bo ministrstvo spoštovalo predloge oziroma sklepe Odbora za zdravstvo. Zaradi tega je uredba o uporabi konoplje za medicinske namene tudi na recept po zelenem receptu, kar pomeni, da bi jo ljudje imeli brezplačno oziroma bi bila plačana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in se ta javna razprava zaključi, mislim, da ta petek. Glede zakona pa bi seveda žal bilo pre-enostavno spremeniti samo določene člene in določbe tega zakona, ker bi seveda v tem primeru Slovenija kršila mednarodne zaveze.

Katere so te zaveze?

Ni tako preprosto in enostavno. Bilo bi zelo z lahka "jemano", če bi spremenili samo te člene, ki ste jih omenili, ker bi bili v nasprotju z mednarodnimi zavezami.

Katerimi zavezami?

Kot sem pa rekla, se pa pripravlja. Odvisno pa je tudi od zunanjih deležnikov, celovit nabor oziroma pregled kako se bo pridelovala, predelovala in prodajala ta konoplja. Ker kot veste, je tudi potreben, recimo po vzoru Avstrije, zelo podroben nadzor.

Nad čim? Hortikulturo? Industrijo? Zdravjem?
Prioritete naroda so jasne. Ukaz je prišel z najvišjega nivoja.

V to morajo biti vpletene državne institucije, agencija, recimo tako kot v Avstriji imamo od semena do sadike sled pod strogim nadzorom, kdo jo goji, kako je… To pač ni tako preprosto, da bo vsak doma, če hočete na svojem balkonu gojil to konopljo.
Hvala.

PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Violeta Tomič, imate besedo za postopkovno zahtevo, da se na slednji seji opravi razprava o odgovoru.

VIOLETA TOMIČ (PS ZL): Za božjo voljo ministrica. Nihče ni govoril, da si bo vsak doma na svojem balkonu gojil.

To pa govorimo MI! TEMU se reče hortikultura. In TO nam kot podpisnikom dovoljuje konvencija.
Vse ostale 'zaveze' ne obstajajo, imamo proste roke kako bomo uredili zadeve - regulirali - preprodajo in lekarne ... ne pa gojenje ZASE - HORTIKULTURA!

Mislim, zdaj se pa oprostite delate norca. Govorili smo o jasnih zakonskih določbah. Vi morate postaviti pogoje in dodeliti koncesije in smo povedali, da… Imeli ste jasna navodila in jasni rok, ki jih ne spoštujete. In zato je potrebna razprava tukaj v tem državnem zboru ali bo ministrstvo sploh spoštovalo odločitve Državnega zbora ali smo mi tukaj popolnoma brez zveze in zasedamo in delamo. Veste, mi smo se dobivali in s stroko in s civilno družbo dve leti preden smo te predloge pripravili in zdaj nam govorite in prodajate bučke. Mislim, mednarodne konvencije, ponavljam še enkrat, zahtevajo samo regulacijo. Mislim, način regulacije je izključno v vaših rokah. Ampak dokler boste imeli na, ne vem, drugem, tretjem nivoju skorumpirane uradnike, ki ne bodo hoteli, do takrat se seveda stvar ne bo spremenila. In še enkrat vas sprašujem oziroma seveda zdaj zahtevam razpravo o tem, zakaj se ni sestala niti delovna skupina za droge? Zakaj niste vključili stroke? Zakaj ignorirate sklepe in mislim, da je ravno zaradi tega, ker se tudi zaradi take slabe zakonodaje, kršijo človekove pravice. Kršijo se pravice bolnikov. Bolniki čakajo. Polne čakalnice so bolnikov, ki si želijo zdravila iz konoplje. Polno je zdravnikov, ki si želijo predpisovati zdravila iz konoplje. Zdravniška zbornica želi izobraževati zdravnike in vi samo s tem, da spoštujete odločbe, ki jih je sprejel Državni zbor, se pravi, da prestavite rastlino iz prve skupine, pa ne pozabite, v prvi skupni je tudi industrijska konoplja, ki ima 0,2 THC kar je popoln "nonsense", ker lahko celo njivo pokadite pa ne bo nič hudega, skratka in drugi sklep, da vi zagotovite pod kakšnimi pravili se bo pridelovalo in predelovalo rastlino.

Za preprodajo in lekarne, to ja, za hortikulturo pač NE!

In ne govorimo o "teglcih", govorimo o pomoči bolnikom, ki bo organizirana s strani države, da se ne bodo bolniki morali zatekati na črni trg. In prosim, da se o tem opravi razprava. Hvala.

PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Violeta Tomić, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 13. decembra 2016 v okviru glasovanj.

 

**

še nekoliko javne razprave:
http://sksk.si/article.php/PredlogUredbeOdgovor
http://sksk.si/article.php/ZdravniskaZbornicaPraviKonopljaZdravi


Trackback

Trackback URL for this entry: http://sksk.si/trackback.php/HortikulturainUredbainKonvencija

No trackback comments for this entry.
Hortikultura in Uredba in Konvencija | 0 komentarjev. | Nov uporabnik
Za komentarje so odgovorni njihovi avtorji. Spletna stran ni odgovorna za komentarje uporabnikov.