Poziv predsedniku vlade

nedelja, oktober 18 2015 @ 21:20 CEST

 

Kabinet predsednika Vlade RS
Gregorčičeva 20, 25
1000 Ljubljana

Društvo SKSK,
Slovenski konopljin
socialni klub
Kunaverjeva 6
1117 LJUBLJANA
pravnasluzba@sksk.si

Ljubljana, 15.10.2105


ZADEVA: Poziv predsedniku vlade Dr. Miro Cerarju


Spoštovani predsednik vlade Dr. Miro Cerar,


Vsekakor na to, kar boste prebrali, že dolgo opozarjamo tudi na institucionalni ravni, vendar se do danes spremembe še niso zgodile. Državljani RS ne moremo več zaupati sedanjemu vodstvu Ministrstva za zdravje, da nam lahko zagotavlja, po svoji primarni nalogi, varstvo zdravja za ljudi, kaj šele, da bi poskrbelo za vse ostale naloge, ki jih ima tako lepo opisane na spletni strani ministrstva oz. resorja.  Te primarne naloge so tudi izhodišče za delovanje sektorja, ki povezujejo vse nadaljno delo na tem področju in je tudi osnova za zdravje ljudi.

Temeljni in socialno pravni položaj posameznika določa Ustava RS. Glede na 2. člen ustave je Slovenija pravna in socialna država. Deklarirana socialna narava države zavezuje državne organe, da zagotovijo možnosti za uresničevanje socialnih interesov prebivalstva, med katere sodi tudi javno zdravje. 30.3. 2015 smo Ministrico za zdravje in Ministrstvo za zdravje pozvali k spremembi veljavne uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Zahtevali smo ureditev opredelitve uporabe konoplje za medicinske namene glede na svetovne znanstvene dokaze, študije. Zahtevali smo, da se državljanom Republike Slovenije omogoči dostop do zdravila medicinske konoplje Cannabis Sative L.

Glede na 50. člen Ustave RS in glede na pravico do socialne varnosti ima vsak državljan pravico do najboljše medicinske oskrbe. V 72. členu Ustave RS je določena pravica vsakogar do zdravega življenjskega okolja v skladu z zakonom. Tako je država glede na 72.člen Ustave RS dolžna z zakonom določiti pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti v povezavi z medicinsko konopljo.

Splošna deklaracija človekovih pravic iz 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III) v 3 členu pravi, da ima vsak pravico do življenja, do prostosti in do osebne varnosti. Glede na 25. člen ima vsakdo pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje.
Zato ima vsak Slovenec pravico, da se zdravi na način kateri je najbolj kakovosten in brez ubijalskih stranskih učinkov in država nam je dolžna zagotoviti dostop do medicinske konoplje Cannabis Sativa L.


Zaradi trenutno neaktualne, napačne in zaostale zakonodaje je pacientom in državljanom RS prepovedan dostop do zdravilne rastline, zdravila samega, uživanja zdravila, pridobivanje zdravila, s tem pa tudi onemogočen način zdravljenja številnih bolezni katere se zdravijo z medicinsko konopljo.  Zaradi prepovedi same rastline Cannabis Sativa L v medicinske namene zdravniki ne morejo predpisati zdravila kot takega saj so s takšnim dejanjem v prekršku. Osnovna načela pravic pacientov so zapisana v Deklaraciji o pravicah pacientov v Evropi, ki jo je leta 1994 sprejela Svetovna zdravstvena organizacija WHO, Slovenija pa jih mora upoštevati. Pravice pacientov poudarja tudi Ljubljanska listina o reformi zdravstvenega varstva, sprejeta na konferenci Svetovne zdravstvene organizacije, leta 1996 v Ljubljani. V njej je zapisano, da se mora zagotoviti, da so želje, potrebe in pričakovanja državljanov glede zdravja in zdravstvenega varstva upoštevane. Republika Slovenija je podpisnica vseh teh dokumentov in mora upoštevati pravice državljanov. Zaradi napak v zakonodaji trenutna zakonodaja ne omogoča pravno formalnih pogojev izvajanja zdravljenja z medicinsko konopljo in ne daje pacientom možnost izbire načina zdravljena kljub temu, da je RS Slovenija podpisnica Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Vse te pravice nam zagotavlja tudi Ustava RS in pristojni državni organi jih ne upoštevajo s tem nam kršene osnovne, naravne pravice. Kljub temu, da petnajst držav EU ima v svoji zakonodaji opredeljeno uporabo konoplje za medicinske namene.  Objavljenih je na stotine znanstvenih študij o medicinski vrednosti ter uporabi Cannabis sative L katere potrjujejo da je Cannabis Sativa L zdravilo.

Vsak državljan ima pravico v primeru nastanka škode za zdravje, podati zahtevek za povrnitev škode od države, ker ni z zakonom uredila načinov za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja in to vpliva na nastanek ali poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta.


Ukrepe, mora država sprejeti že zaradi varovanja javnega zdravja. Določeni so v 12. členu Pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. V tej normi je zapisano, da država mora poskrbeti, da bi se uresničila pravica vsakogar do najvišje stopnje telesnega in duševnega zdravja. Pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah nalaga podpisnicam, da ustvari pogoje za to, da bo v primeru neke bolezni zdravstvena pomoč dostopna vsem ljudem. Ne podlagi vseh zgoraj naštetih argumentov prosimo predsednika Vlade Dr. Miro Cerarja, da upošteva voljo državljanov in da se uredi področje uporabe medicinske konoplje in omogoči uporaba medicinske konoplje pacientom RS ter dekriminalizira uporaba medicinske konoplje za zdravljenje in lajšanje bolečin.To so naše pravice in jih uveljavljamo v imenu pacientov. Republika Slovenija je podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah in v 1. členu piše, da je obvezno spoštovati človekove pravice. Ustava RS 3. člen pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Država nam mora dati možnost lastnega odločanja do načina zdravljenja in izbire zdravila. Država mora zaupati v lastno presojo posameznega državljana in mu s tem izkazati zaupanje, da lahko državljani zaupamo vodstvu države in pravnemu institutu. Zahtevamo možnost privolitve v zdravljenje s kanabinoidi na lastno odgovornost, pravico do samoodločbe, pridobivanje ter zdravljenje in uporabo Cannabis Sativa L. Vsi državljani RS imamo pravico do osebne odločitve kaj bomo vnašali v svoje telo in na kakšen način se bomo zdravili, država pa nam je dolžna zagotoviti pogoje zdravljenja s medicinsko konopljo. Obstajajo utemeljeni razlogi in dokazi, da zahtevan način zdravljenja pomaga in zdravi. 21. člen Ustave RS nam je dolžna zagotaviti spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva v vseh pravnih postopkih.


Zdravnikom mora biti omogočeno, da lahko zakonito predpišejo zdravljenje z medicinsko konopljo. Obstajajo stvarni dokazi, da zdravilo medicinska konoplja zdravi, lajša bolezenske znake in bolečine, medicini pa mora biti omogočeno raziskovanje. 17. člen Ustave RS pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo, 18. člen pravi, da nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju.


Državo pozivamo, da upošteva človeško dostojanstvo in omogoči pacientom dostop do zdravila. Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Trenutna situacija vzbuja stigmatizacijo bolnikov, kateri se želijo pozdraviti bolezen na miroljuben način brez namena škodovanja sebi ali drugim. Pacienti kateri se želijo zdraviti z Cannabis Sativo L. so obravnavani kot kriminalci in so v hudi duševni stiski in v prekršku ter preganjani, če si posadijo zdravilno rastlino Cannabis sativa L.
Ministrica za zdravje Milojko Kolar Celarc, katera je glede na 2. člen Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ZPPPD pristojna za ureditev predloga razvrstitve prepovedanih drog, katerega pa v več kot šestih mesecih ni sestavila in ga predlagala Vladi RS pozivamo k prevzemu odgovornosti in zahtevamo obrazložitve.  Vlado RS in predsednika vlade Dr. Miro Cerarja pozivamo, da sprejme spremembe o razvrstitvi prepovedanih drog, prosimo za odpravo napak Zakona o razvrstitvi prepovedanih drog Cannabis Sative L III.

Zahtevamo ureditev dostopa do zdravilne rastline, zdravila samega, uživanja zdravila in pridobivanje zdravila medicinske konoplje Cannabis Sative L III.
Mag. Sanela Sinanovič
Predsednik SKSK Jaka Bitenc

Komentarji (0)


SKSK
http://sksk.si/article.php/PozivPredsednikuVladeDrMiroCerarju