Društvo SKSK

petek, april 27 2012 @ 12:34 CEST

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi
uporabe konoplje v medicinske namene.

Namen društva je aktivno zavzemanje za uporabo konoplje in njenih produktov v medicinske namene,
obveščanje javnosti, omogočanje osebne uporabe konoplje v medicinske namene in raziskovalna
dejavnost.

Naloge in dejavnosti so: - obveščanje javnosti in izobraževanje članov o zdravilnih učinkih medicinske konoplje;
- raziskovanje učinkov konoplje, načinov zdravljenja s konopljo in družbeno-kulturnih učinkov uporabe
konoplje;
- svetovanje in informiranje s področja medicinske uporabe konoplje;
- promocija strpne politike do drog;
- posredovanje dostopa do ustreznih zdravstvenih storitev

To dosega tako, da:
- promovira zdrav in kakovosten način življenja;
- širšo javnost seznanja s problematiko;
- sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s tem področjem;
- si prizadeva za visoko strokovno raven delovanja društva;
- izobražuje svoje člane in strokovne delavce;
- upošteva etična načela zdravstvenega in socialnega dela;
- organizira izobraževanja za člane, zdravstvene in socialne delavce ter druge strokovnjake;
- oblikuje, ažurira in vzdržuje spletne strani društva;
- člane in drugo zainteresirano javnost obvešča prek spletne strani in na druge načine;- skrbi za gojenje in preskrbo članov po društvenem pravilniku;
- organizira zdravstvene in druge oblike svetovana, vzpostavlja stik z zdravstvenimi ustanovami ter s
strokovnjaki s področja zdravstva;
- podpira člane pri zagotavljanju ustreznih zdravstvenih storitev;
- spremlja in vrednoti učinke uporabe konoplje v medicinske namene;
- uporabnikom medicinske konoplje pomaga pri izboljšanju kvalitete življenja, vključevanju v družbo in
za njihovo destigmatizacijo;
- sodeluje pri izvajanju programov;
- pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti društva prek članarine, donacij, prijavljanja na razpise in
na druge načine;
- javnost in stroko seznanja z novostmi pri delu društva;
- izvaja svetovanje svojcem oseb, ki konopljo uporabljajo v medicinske namene;
- izdaja literaturo.

Komentarji (11)


SKSK
http://sksk.si/article.php/DrustvoSKSK